Rigtig mange konflikter på arbejdspladser opstår, når vi oplever, at en kollega eller leder træder henover vores grænser – og vi ikke lige får sagt fra, straks!

Som mediator ser jeg ofte konflikter mellem to parter, som bunder i, at den ene part føler sig “kørt over” af den anden part, og nu har fået nok, har trukket stikket, smækket med døren og måske sagt sin stilling op.

Desværre oplever jeg ofte også, at den anden part chokeres over, at situationen er blevet  tilspidset i kollegaens øjne. Det er en alvorlig situation, som I hurtigt skal gå igang med at bearbejde. Og med bearbejde mener jeg at lukke op for konflikten. Tale om den. Sætte ord og konkrete følelser på den.Straks!

Men desværre bliver vi tit kapret af konfliktskyhed og pakker vores forurettethed ned, istedet for roligt at konfrontere modparten åbent med vores oplevelse af situationen. Vi venter  – og vi venter aaalt for længe!

 

Og det betyder, at når svesken så endelig kommer på bordet, bliver begge parter så anspændte, at det bli’r svært selv at finde konfliktens oprindelige kerne – som også gemmer på en mulig løsning. Det gør dialogen kompleks og opleves lidt som en labyrint, hvor ingen kan finde vejen tilbage til konfliktens indgang – eller udgang.

En mediator kan hjælpe, men som arbejdsplads kan I sagtens selv forebygge tilspidsede konflikter, hvis I har mod og beslutsomhed til det.

 

 

Sammen kan I forebygge konflikter ved at:

  • Beslut at I ønsker at have en arbejdsplads, hvor det er den enkeltes en pligt at lukke op for posen, fordi I derved passer på jer selv og hinanden.
  • Skab faste rammer for sund feedback, læs her hvordan I gør
  • Skab rammer i fredstid, hvor I øver jer I at tone rent flag, på mere ufarlige emner
  • Øv jer gradvist i åbent og roligt at italesætte, hvor jeres grænser er. Start evt. bare med at melde ud på “ufarlige” områder, hvilket temperatur- eller støjniveau I hver især magter, før det føles ubehageligt.
  • Ros hinanden for at melde uenigheder eller undren ud
  • Drøft sammen  hvornår man er hensynsfuldt ærlig  vs. hensynsløst ærlig

 

Selv kan du forebygge konflikter ved at:

  • Inviter din kollega til at give dig feedback på konkrete områder af din adfærd. Eks. om du opleves nærværende,lyttende mv. i jeres dialog
  • Beslut dig for selv at arbejde aktivt med din egen assertive evne som ansat.
  • Drop undskyldningen med at “jeg er sådan en der ikke kan melde ud. Det er meget nemmere for sådan en som dig..” Øv dig i at tage ansvar for dig selv og dine evne til at melde åbent og ud, når du føler dig intimideret. Hvis det er vanskeligt for dig, er det dit ansvar at træne det – også selvom det er svært.
  • Vær modig som en løve –  og sig ærligt til og fra hvis andre krydser dit territorium uhensigtsmæssigt

 

Held og lykke med at passe godt på jeres arbejdsplads!

Share This