Som forsikringschef i Fødevareforbundet NNF’s a-kasse kan jeg varmt anbefale Naja og det hun står for.
Jeg har sammen med a-kassens Videnscenter haft fornøjelsen af, at møde Naja flere gange.
Vi har i teamet lært meget OM hinanden og AF hinanden ved Najas mellemkomst.
DISC-profiler, teamudvikling og forandringsprocesser har været temaerne. Teamet er trygge ved Naja nu vi har lært hinanden lidt bedre at kende 😊
Naja har været supergod til hurtigt at sætte sig ind vores problemstillinger, og hun forstår at formidle hendes ekspertise på en meget diplomatisk og samtidig nærværende, og for os relevant måde.
Stor tak for det 👍
Tøv ikke – brug Naja som en håndsrækning til at få dit team til at fungere bedst muligt.
Anbefaling herfra.

Marie Beck Jensen Forsikringschef  – Fødevareforbundet

Blot en tilbagemelding på vores Team-dag, som du på flotteste vis styrede og støttede os igennem.Du skal have en kæmpe tak for, at du både i teori og gennem praktiske øvelser og dialog viste at tingene kunne være anderledes. Det er en lettelse og en glæde at skruen nu går den anden vej og vi kan arbejde med den svære samtale og vores samarbejde i teamet på en måde, vi alle kan være tilstede i.Tak!

Piet Dahlstrøm-Nielsen, Biblioteksleder – Holbæk Bibliotekerne

Vi er meget tilfredse med dit arbejde. Det jeg oplever som din største styrke er din evne til at flytte vores fokus fra de enkelte enheder/afdelinger til et fælles perspektiv. Jeg oplevede et VI og en lyst til fællesudvikling af Specialcenter Sigrid Undset. Min vurdering er at lederteamet står stærkere nu og har en følelse af fælle retning, denne retning understøttes af handleplanen.

Kevin Sølvsteen Meier, Centerleder – Specialskolen Sigrid Undset

Tak for en super god dag. Vi havde en virkelig god dag sammen med dig. Du ramte rent ind i forståelsen af medarbejdernes udfordringer. Stor ros til dig. Vi kan sagtens se dig køre dele af processen videre hos os. Vi skiltes i en ny og bedre forståelse, som vi kan arbejde videre på. Så tak for det.

Connie Thykier FGU-Nordvestsjælland

Der er sket mærkbare forbedringer i relationen mellem de to medarbejdere. Den for alle mærkbare kolde luft mellem dem er ikke længere tilstede. Overordnet set tror jeg at de begge har lært nogle gode livslektier/værdier gennem den omend hårde process. En stor tak for dit store bidrag til det gode resultat som jeg håber varer ved. 

Kommunal centerchef  

Vi har arbejdet sammen med Naja – både med mediation og med teamudvikling. På begge områder er Naja en stor kapacitet. Hun skaber hurtigt tillid i gruppen og åbner dermed op for gode dialoger. Hendes værktøjskasse er stor, og hun navigerer erfarent, roligt og situationsbestemt – også når bølgerne går lidt højt. Vi kan varmt anbefale Naja.

Trine Søby Jacobsen, HR Manager – Trelleborg Sealing Solutions Helsingør

 

Stort tak til Naja for et kort men meget brugbart kursus om konflikthåndtering. Hun formåede at gøre pointerne levende og vedkommende og blandingen mellem øvelser/refleksion og oplæg var veltilrettelagt. Man føler sig helt i trygge hænder med så dygtig en underviser og facilitator.

Piet Dahlstrøm, Biblioteksleder – Holbæk Bibliotekerne 

Naja sætter fokus på den enkeltes rolle og ansvar i relationen! Vi har derfor i Center Nord-Vest, som er en del af socialpsykiatrien i Københavns Kommune, valgt at arbejde sammen med Naja Amelung gennem en årrække. Gennem sin personlige og fagligt professionelle tilgang formår Naja af flytte mennesker og organisationer. Hun har en både åben og insisterende facon, som gør at alle bliver udfordret og stimuleret til at se nye perspektiver og blive klogere på ikke mindst sig selv og egen rolle – arbejdsmæssigt såvel som privat. Det er altid en fornøjelse at have Naja på besøg i organisation. Og vi går altid mere glade og opløftede hjem, når vi har fået vendt skråen efter en god dialog med Naja. Prøv det!

Anders Søbæk Andersen, Arbejdsmiljøkoordinator ved Center-Nordvest

Kære Naja. Tak for din hjælp i forhold til håndtering af vores spændinger i personalegruppen. Det har været en kæmpe hjælp i forhold til afklaring af vore roller i virksomheden. Du har formået at facilitere processen fantastisk, resulterende i, at alle kom til orde, har bidraget og åbnet sig. Vi fik en super dag ud af det; fik masser i bagagen og fortsætter rejsen videre herfra. Det vil glæde os at se dig igen senere!

André Niemeijer CEO FysioDanmark Maribo  

Jeg havde den fornøjelse at deltage i et af Najas konflikthåndterings kurser sammen med 20 medarbejdere. Naja er en fantastisk formidler – forstår at fange sine kursister, gøre undervisningen levende og gribe de dagligdags problematikker som kom op under kurset. Kan kun på det varmest anbefale Naja.

Tomas Paludan, Teamleder i Herlev kommune

Som leder for et team med flere konflikter i teamets interne samarbejdsrelationer, har Naja Amelung medvirket i et mediationsforløb. Jeg deltog indledningsvis, og har oplevet Najas tilgang til opgaven som meget professionel og med stor empati og respekt for det enkelte teammedlem. Mit indtryk er, at Naja har hjulpet teamet godt på vej i forhold til teamets eget videre arbejde med at opnå en professionel og ordentlig samarbejdsrelation.
Leder – uddannelsescenter

Vi har brugt Naja som coach for lederteamet og som konsulent ved afholdelse af temadage for medarbejdergrupper. Naja har hjulpet os med at etablere os som ledelsesteam, hvilket var enormt givende og fremskyndede at vi blev et effektivt team. Ved coaching oplever vi som ledere at blive tilpas udfordret på vores ledelsesgerning således at vi får konkrete handlemuligheder med os derfra. På temadagene har Naja guidet os igennem processer omhandlende vision og værdier. Naja er fantastisk til at gøre disse lidt svævende emner jordnære og sikre at processen ender med konkrete beskrivelser af tiltag der kan føre vision og værdier udi livet. Medarbejdergruppen har efterfølgende spurgt til muligheden for at få Naja som supervisor, hvilket må ses som en super anbefaling!

Kristian Andersen, Leder af Botilbuddene Bjergvænget og Vestergårdsvej  

Naja har været vores fortrukne samarbejdspartner til procesfacilitering  og mæglingsopgaver i opstarten og udviklingen af to helt nye teams, med mangesidede opgaveporteføljer.
Naja har hver gang vi har arbejdet sammen formået at tilpasse processen helt optimalt til den aktuelle gruppe- og udviklingsproces. Hun har en unik evne til at forstå komplekse udfordringer i organisationen og tilføre lige den metodik, der giver et resultat, som både ledelse og medarbejdere kan stå inde for. Det helt særlige ved samarbejdet med Naja er hendes dynamiske tilpasning af processer og programmer, i planlægningsfasen, såvel som i udførelsen. Det betyder, at et forløb med Naja bliver kompetent styret, men også er fuldt formbart undervejs, således at man får det bedst mulige resultat ud af processen og et outcome uden løse ender.

Anders Vedberg, Leder af Ungeenheden, Odsherred Kommune

I vores lederforløb, har du formået at lave et program, hvor alle bliver involveret. Du er i stand til at differentiere din tilgang til de forskellige niveauer der er i lokalet. Og du har hele tiden øje for at processen er i gang, og hjælper nænsomt til der hvor der er behov! Vi har også haft god gavn af din viden og formidlingsevne i vores MED samarbejde – at sætte social kapital i fokus, og så er det afgørende at du kender til området og er engageret og ærligt interesseret! Jeg vil helt klart anbefale dig, og vil se frem til yderligere samarbejde.

Louise Sjørslev, Leder af Ældreplejen – Glostrup Kommune

Vi har flere gange benyttet konsulentfirmaet Amelung-organisationsudvikling til konfliktmægling i Holbæk Kommune. Konflikter har det med at eskalere og kan være svære at løse. Ledere og kolleger står ofte i en situation, hvor konflikten nærmest er uløselig, da de har en relation til ”de involverede”. Konsulentfirmaet Amelung-organisationsudvikling har yderst professionelt gennemført flere mæglinger og de deltagende har alle – uden undtagelse – været begejstrede for resultatet.

HR-Arbejdsmiljøafdelingen – Holbæk Kommune

Naja Amelung har haft flere opgaver hos os, og har som konsulent skabt en større klarhed og forståelse blandt vores medarbejdere, for vores forestående opgaver. Hun er god til at se igennem organisationens flertydighed, og formår at vise et billede til den enkelte af en given situation, som er til at forstå, og forholde sig til. Hun vinder hurtig accept blandt personalet, og medarbejderne bevarer tilliden til hende, igennem procesforløbet.

Lars Elmkjær,Ungdomsskoleleder, Vallensbæk Ungdomsskole

Konfliktmæglingen har absolut givet anledning til en positiv udvikling. Vi har haft en positiv dialog om samarbejde fremover og de har begge givet god tilbagemelding på det der skal være mere af. Jeg er overbevist om at mæglingen har udviklet lige præcis de to medarbejderes indbyrdes relation.

Leder, Lejre Kommune

Vi har brugt Naja til en personaledag, hvor vi havde fokus på vores roller, og på hvad der driver/dræner os i arbejdsdagen.
Naja kom meget velforberedt, med både undervisning, og nogle rigtige gode øvelser, som vi alle fik rigtig meget ud af.
Naja er super dygtig og meget professionel.

Mette Hansen, Konduktør Malermester Lakner  

Naja Amelung gav mig de værktøjer jeg behøvede for at håndterer konflikten, takket være hendes hjælp og vejledning kom alle parter godt ud på den anden side.

Trine Gimeno,  On Boarding

Tak for en inspirerende aften.Personalet og jeg fik meget ud af dit oplæg. Du fik sat nogle tanker i gang omkring vores egen person, og dine slides vil blive et redskab vi vil kunne bruge i flere forskellige sammenhæng. Alt i alt tak for refleksion på vores forskelligeheder og et indblik i egen person. Vi vil gerne bruge dig til sparring og læring.

Børnehuset Stjernedrys, Valby

Brugen af Naja Amelung som konsulent gjorde, at vi kunne koncentrere os om det arbejde vi er bedst til, samt tillade os at tænke kreative og fremadrettede tanker på en personaledag, hvor vi ellers ville have haft mange opgaver selv. Der var gjort et stort og godt forarbejde ud fra de ønsker vi havde, som lagde fundamentet for vores personaledag. Det færdige resultat er ligeledes fundament og udgangspunkt for fremtidigt arbejde.

Johnni Christiansen, Klubleder, Vallensbæk Ungdomsskole /Klub

Skulle hilse fra hele personalet og sige, at de har fået meget ud af den pædagogiske dag. De synes, at du gjorde det fantastisk, fordi det var relevant, brugbart og forståeligt. Og ikke mindst, at der er noget konkret at arbejde videre med. De efterspørger en dag med dig igen, så stor ros til dig.

Leder Bente Stack-Pedersen, Børnehaven Eventyrlunden Holbæk

Personalegruppen har fået udarbejdet DISC-analyser af Naja Amelung, med en opfølgende procesdag for at optimere teamsamarbejdet. Vi fandt sammen med Naja frem til de væsentligste fokusområder, vi som personalegruppe ville arbejde med og udarbejdede en handlingsplan, så vi på de følgende personalemøder selv har arbejdet videre bl.a. mål, effekt, evaluering og ansvar. Processen med Naja, har bl.a. givet en bedre stuktur på personalemøder, så der nu bliver brugt den nødvendige tid på de vigtige punkter, samt mere tid til refleksion. Naja er velforberedt og formidler et emne tydeligt og let forståelig – sporer sig ind på, hvem hun taler med og har en positiv og anerkendende tilgang til personalet.

Botilbuddet Skovgården – Herlev Kommune

Vi har været rigtig glade for vores samarbejde med Naja Amelung i forbindelse med afholdelse af en temadag for vores samlede personalegruppe.Som ledergruppe har vi sat pris på det grundige forarbejde og den fælles tilrettelæggelse af temadagen.Tilbagemeldingerne fra personalegruppen har været, at dagen var rigtig god og gav et stort udbytte. Trods et stort og krævende tema, var dagen tilrettelagt meget afvekslende og alle bevarede et højt engagement og energiniveau.

Hanne Kromann, Tandplejeleder, Holbæk Kommunes Tandpleje

Tak for sidst herfra. Det var en rigtig god personaledag, og alle virkede glade, ja ligefrem høje efterfølgende.Vi evaluerede sammen og det et er dejligt at kunne skrive til dig, at medarbejdere og ledelse var meget tilfredse med dagen, og at vi også kan mærke, at det har givet energi. Alt i alt var alle MEGET tilfredse med dagen, og synes de fik meget ud af den. Det blev foreslået, at vi hidkaldte dig igen, hvis vi en dag skulle gennem en proces for bedst muligt at kunne tackle en forandring.

Berit Tonnesen, SFO-leder ved Tåstrup Realskole

Vi valgte Naja Amelung som konsulent på en temadag for alle administrative medarbejder på Børne- og ungeområdet skoleområde i Holbæk Kommune. Ledelsen og alle deltagere var yderst tilfreds med indsatsen, da Naja både er meget stærk faglig og samtidig med udviser et stærkt engagement med en god processuel fornemmelse for, det der sker med deltagerne undervejs i forløbet. Alle gik hjem med et smil på læben, hvor både ledelsen og den administrative gruppe blev beriget med brugbare refleksioner og værktøjer til det videre arbejde inden for teamudvikling, personprofiler (DISC) og kommunikation.

Linda Lund Johansen Direktionsassistent/Chefkonsulent – Holbæk Kommune

Share This