Konfliktmægling / mediation

Konfliktmægling og mediation kan være en afgørende hjælp i alle former for konflikter og det positive vendepunkt i en ellers uløselig konflikt.

Konfliktmægling og mediation benyttes ved konflikter i arbejdslivet, i familie- og foreningsliv, ved arvestrid – og generelt i alle de områder, hvor mennesker er afhængige af gode relationer til hinanden.

Med professionel hjælp af en konfliktmægler / mediator får I hjælp til at løse konflikten gennem en styret og anerkendende proces, så begge parter kan komme konstruktivt videre med en større oplevelse af retfærdighed.

Pris : 7950,-  for en samlet konfliktmægling a fire timers varighed excl. moms og kørsel.

Ved eventuelt behov for ekstra mæglingssession gives 50% rabat ved efterfølgende sessioner. Dette er dog oftest ikke nødvendigt.

Kontakt Naja Amelung for mere information: t: 6165 9955 m: kontakt@najaamelung.dk Amelung temadage

Vi har flere gange benyttet konsulentfirmaet Amelung-organisationsudvikling til konfliktmægling i Holbæk Kommune. Konflikter har det med at eskalere og kan være svære at løse. Ledere og kolleger står ofte i en situation, hvor konflikten nærmest er uløselig, da de har en relation til ”de involverede”. Konsulentfirmaet Amelung-organisationsudvikling har yderst professionelt gennemført flere mæglinger, og de deltagende har alle – uden undtagelse – været begejstrede for resultatet. HR-Arbejdsmiljøafdelingen – Holbæk Kommune

Konfliktmæglingen har absolut givet anledning til en positiv udvikling. Vi har haft en positiv dialog om samarbejde fremover, og de har begge givet god tilbagemelding på det, der skal være mere af. Jeg er overbevist om, at mæglingen har udviklet lige præcis de to medarbejderes indbyrdes relation. Leder, Lejre Kommune

Naja Amelung gav mig de værktøjer, jeg behøvede for at håndtere konflikten, takket være hendes hjælp og vejledning kom alle parter godt ud på den anden side. Virksomhedsejer Trine Gimeno, On Boarding

Kontakt Naja Amelung i dag!

Share This