Konfliktmægling / mediation

Konfliktmægling (mediation) kan være en afgørende hjælp i alle former for konflikter og det positive vendepunkt i en uløselig konflikt. Konfliktmægling benyttes ved konflikter i arbejdslivet, hvor ansatte er afhængige af gode relationer til hinanden for at kunne performere fagligt og løfte organisationens opgaver.

Processen giver jer mulighed for at:

 • bevare trivsel
 • nedbringe sygefravær
 • fastholde medarbejdere
 • styrke en udsat bundlinie
 • genoprette brudte relationer
 • skabe en sund arbejdsplads
 • sikre virksomhedens renome
 • løse konflikten etisk forsvarligt
 • fritage kollegaer for at tage parti
 • holde fast i en sund arbejdskultur
 • skærme organisationen for eskaleret konflikt
 • aflaste ledere for en proces, de ikke har forudsætning for at drive

Med professionel hjælp af en neutral konfliktmægler (mediator), får I hjælp til at løse konflikten gennem en styret og anerkendende proces. En proces der sikrer, at begge parter kan komme konstruktivt videre med en oplevelse af retfærdighed.

Efter endt proces har parterne en konkret plan med sig videre for det nye samarbejde, de nu skal I gang med,

Pris : 7950,-  for en samlet konfliktmægling a fire timers varighed excl. moms og kørsel. Prisen er for mægling for to personer. Ved større grupper aftales pris.

Ved eventuelt behov for ekstra mæglingssession gives 35% rabat ved efterfølgende sessioner. 

Kontakt Naja Amelung for mere information: t: 6165 9955 m: kontakt@najaamelung.dk Amelung temadage

Vi har flere gange benyttet konsulentfirmaet Amelung-organisationsudvikling til konfliktmægling i Holbæk Kommune. Konflikter har det med at eskalere og kan være svære at løse. Ledere og kolleger står ofte i en situation, hvor konflikten nærmest er uløselig, da de har en relation til ”de involverede”. Konsulentfirmaet Amelung-organisationsudvikling har yderst professionelt gennemført flere mæglinger, og de deltagende har alle – uden undtagelse – været begejstrede for resultatet. HR-Arbejdsmiljøafdelingen – Holbæk Kommune

Konfliktmæglingen har absolut givet anledning til en positiv udvikling. Vi har haft en positiv dialog om samarbejde fremover, og de har begge givet god tilbagemelding på det, der skal være mere af. Jeg er overbevist om, at mæglingen har udviklet lige præcis de to medarbejderes indbyrdes relation. Leder, Lejre Kommune

Naja Amelung gav mig de værktøjer, jeg behøvede for at håndtere konflikten, takket være hendes hjælp og vejledning kom alle parter godt ud på den anden side. Virksomhedsejer Trine Gimeno, On Boarding

Kontakt Naja Amelung i dag!

Share This