Signe er leder på fjerde år for et team på ni medarbejdere. 
Det er et supergodt team, som efterhånden er blevet så selvkørende, at Signe nu har overskud til både at tage et ekstra lederkursus – og engagere sig i bestyrelsesarbejde. Derfor er hun kun på sin pind 3-4 dage om ugen.

Lederkurset er virkelig godt – og Signe glæder sig til at bruge sine nye redskaber med teamet. Men de sidste måneder har flere af medarbejderne belemret hende med små-konflikter, som forsinker alles arbejde. 
Suk!

Passiv ledelse skaber flere konflikter end aggressiv ledelse
Der er naturligvis ingen af os, som trives med en tyrannisk leder, der kontrollerer, herser og skaber et utrygt arbejdsmiljø.

I stedet trives vi med flinke ledere, der som Signe formår at delegere opgaver og lægge ansvaret ud til medarbejderne … til en vis grænse!!
For hvis uddelegering af opgaver ender som en usynlig og passiv ledelsesstil, så bli’r der hurtigt lagt i kakkelovnen til konflikter i medarbejdergruppen.
Og måske er det netop kernen i Signes møde med konfliktende medarbejdere.
 
En passiv leder er værre end en ubehagelig leder
Den svenske forsker Marie Fors Brandebo har sammen med sine kollegaer peget på ‘passivt lederskab’ som en farlig konflikt-trigger i medarbejdergruppen.
Faktisk meget værre end den ‘aktivt destruktive leder’, som åbenlyst optræder arrogant, egocentrisk og straffende.
Den ubehagelige leders adfærd kan ‘kitte’ sammenholdet i medarbejder-gruppen endnu mere, fordi gruppen får en følelse af at have en fælles ydre fjende og dermed opleve et endnu tættere fællesskab i gruppen. Ikke smart. Men det luner kortvarigt.
 

Passiv ledelse skaber konflikt
Passivt lederskab resulterer derimod i uklarhed om mål og ansvar hos medarbejderne – og det kitter altså ikke ligefrem sammenholdet!  Det bli’r til ‘passivt destruktiv ledelse’ ifølge den svenske forsker.
For når ikke det er spritklart, hvordan og hvornår vi hver især kommer godt i mål med vores opgaver, så begynder vi at konflikte med hinanden.
De uklare ansvarsområder inviterer samtidig uformelle ledere til selv at hoppe i førertrøjen og vise vejen efter deres helt eget kompas.

Så samarbejdet bli’r altså udfordret til det eksplosive niveau, når lederen er for passiv – og det kan skabe uhensigtsmæssige alliancer i medarbejdergruppen. Alliancer er desværre et alvorligt konflikttegn, jeg jævnligt støder på som mediator i organisationer.

Og så har vi netop de konflikter, som Signe præsenteres for.
 
Genkend den passivt destruktive leder
Det kan være svært lige at spotte en passivt destruktiv leder, som måske både er flink og faglig dygtig. Derfor er det også svært at se, at den passive leder reelt tænder konflikter.
Men pointen er, at den passivt destruktive leder undviger konflikter og kun engagerer sig meget lidt i medarbejderne. Derfor får lederen heller ikke skovlen under problemerne tidligt.
 
Er du passivt destruktiv som leder?
Med denne type leder oplever medarbejderne ikke den nødvendige støtte i dagligdagen. Derfor er de særligt sårbare i krisesituationer, og når organisationen er i modvind.

Den leder, som udøver passivt destruktivt lederskab, skal derfor hjælpes til at få øje på effekten af sin ‘det-går-nok-over-attitude’.
Men måske er den rare leder slet ikke bekendt med, hvordan hendes passive stil skader arbejdsmiljøet …  

Giv din passive leder feedback
Så vil du den passivt destruktive ledelsesstil til livs – hos dig selv eller din egen leder – må problemet italesættes aktivt. Det gør du bedst ved at konkretisere problemet, undgå personlig kritik og forberede dig godt!!

Se min video – eller læs min artikel om at få givet feedback på en måde, der ikke skaber konflikt.
 

 

 

Share This