En simpel måde at forebygge konflikter på, er at diskutere virksomhedens værdier og hvad de betyder i daglig praksis

Konflikter kan forebygges med værdiarbejde

Konflikter kan forebygges med værdi-dialog

De fleste virksomheder har et værdisæt, bestående af 4-5  begreber, som fortæller, hvordan virksomheden ønsker at fremstå i forhold til kunder, ansatte og samarbejdspartnere.

Værdierne kommer ofte til udtryk gennem normer i virksomheden  – og anviser en særlig acceptabel måde at handle og opføre sig på i netop denne virksomhed.

Måden virksomhedens ansatte agerer på, skulle derfor gerne afspejle virksomhedens værdier.

 

Værdier må ikke blive selvfølgeligheder.

Værdibegreberne er ofte positivt ladede og kan fremstå som indlysende og næsten lidt kedelige selvfølgeligheder. Især hvis ikke de bliver udfordret og diskuteret.

Værdier som eksempelvis tillid, loyalitet, ærlighed… er begreber de fleste af os naturligt forpligter os til, når vi siger ja tak til en ny stilling i en virksomhed med faste værdier.

Men desværre glemmer vi dem lynhurtigt igen, især hvis vi ikke arbejder helt konkret med dem. De glemmes så hurtigt, at mange os slet ikke kan nævne dem, hvis vi bliver spurgt – eller fortælle, hvad de reelt betyder i netop vores virksomhed.

Kan du huske jeres værdier?

 

Værdier forebygger konflikter

Værdiernes konfliktforebyggende funktion opstår, når vi som ansatte sammen får talt om, hvad værdierne præcist betyder for vores samarbejde i dagligdagen.

Værdierne kan på den måde blive tydelige trædesten, når vi skal opløse konflikter.

Eksempel på konfliktforebyggende værdi-snakke på arbejdspladsen:

  • Hvad betyder værdien ”loyalitet” for mig i samarbejdet til min kollega, til min leder og til kunden/borgeren. Helt konkret, når jeg er i gang med at arbejde!
  • Hvordan bli’r loyalitet synligt og til at mærke, når jeg løser en opgave med kollegaen.
  • Hvordan kan min leder og jeg mærke gensidig loyalitet.
  • Har vi det samme udtryk, bruger vi de samme ord?
  • Har vi det samme behov og forståelse af begrebet?
  • Forstår vi hinanden?

Disse refleksioner skal vi ha’ sat ord på – ellers lever værdien ”loyalitet” ikke!

Vi kommer derfor i konflikt, fordi vi troede, at “loyalitet” selvfølgeligt betød det samme for os begge. Konflikter opstår nemt, når vi ikke har fået afstemt, hvad vi forventer af hinanden og er nysgerrige på, hvad der ligger bag den anden parts udtryk.

 

Kom i gang med værdisnakken

Samtale og jævnlig genforhandling af arbejdspladsens værdier er derfor en oplagt måde at forebygge konflikter. Med genforhandling mener jeg en grundig dialog om, hvad værdierne betyder for os lige nu.

Har ”loyalitet” eksempelvis helt samme betydning for os nu, som for 5 år siden, hvor virksomheden var i krise eller på toppen?

Der er mange sjove og aktive måder at arbejde med værdierne på. Det vigtige er bare, at I kommer i gang.

Gør snakken om jeres værdier jordnær og relateret til det daglige arbejde! Ellers ender værdierne med at blive nydelige (kedelige) begreber – som ingen rigtig fatter betydningen af.

Konkret benytter jeg ofte et  brætspil med mine kunder, som sikrer at alle virksomhedens værdier kommer på bordet og bliver diskuteret. Både i forhold samarbejdet mellem de ansatte – men også i forhold til virksomhedens kunder, borgere eller samarbejdspartnere.

Det er både aktivt, sjovt og sikrer, at alles synspunkter kommer i spil på en levende måde. Værdier skal være spil-levende – ikke døde – og er derfor hamrende vigtige.

Virksomhedens værdier forventes nemlig ofte både at virke indadtil som en rettesnor for acceptable handlinger, en motivator til at nå målet. Men værdier fungerer også som et stærkt brand ud ad til. Kunderne eller borgerne kan nemlig godt mærke, om I som ansatte troværdigt lever op til værdierne.

Værdierne bør derfor jævnligt få et check, især hvis I har fået nye medarbejdere. Måske finder I ud af, at nogle af værdierne ikke mere matcher jeres virkelighed – og så må i i gang med at tale om, hvilke nye værdier, der giver mening nu.

 

Du har selv et ansvar

Som konsulent bli’r jeg ofte spurgt, om man som medarbejder skal forholde sig til værdier, man ikke selv har været med til at skabe.

Ja!

Allerede som jobansøger, kan du med fordel spørge indtil arbejdspladsens værdier – og hvad de betyder i praksis. Så kan du vurdere, om de matcher dine egne værdier og om du på sigt kan forholde dig loyalt til dem. Hvis ikke, er virksomheden nok ikke et godt sted for dig og vil måske bringe dig i konflikt.

Det vil aldrig være realistisk, at alle medarbejdere er med til at beslutte et helt nyt værdisæt. I så fald skulle værdier udskiftes, ved hver nyansættelse. Så dit eget ansvar er at forholde dig til værdierne.

Måske er det netop dig der kan sætte gang i en dialog om jeres værdier, så de bli’r en drivkraft til i fællesskab at komme i mål – og ikke i konflikt.

 

 

 

 

10 gode råd til konfliktløsning

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du også en pdf med 10 gode råd til konfliktløsning.

Din tilmelding er modtaget!

Share This