Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Styr konflikter på arbejdspladsen – og få ny energi til samarbejde og trivsel.

Temadagen er for jer som ønsker at få styr på jeres relationer og fælles sprog, så I sammen kan vende jeres uenighed og forskelle – til et trygt samarbejde og solide resultater.

Passer disse beskrivelser på jeres arbejdsplads?

N
Hård tone dominerer i personalegruppen
N
Teammedlemmer lytter ikke til hinanden
N
Nysgerrighed på andres perspektiver udebliver
N
Uenighed italesættes ikke direkte – men bag om ryggen
N
Leder eller TR forventes at kunne løse alle konflikter
N
Uenigheder skaber stress, sygemelding eller afsked
N
Organisationens mål bliver ikke opnået
N
Alle har et ønske om at trivsel forbedres

Konflikter på arbejdspladser er helt naturlige og bl.a. et udtryk for, at vi som ansatte har forskellige ønsker vi brænder for, men måske ikke får italesat på en måde, så andre kan støtte os konstruktivt.

At uenighed trives på jeres arbejdsplads er faktisk positivt, så længe I har en kultur, hvor uenighedens energi bli’r omsat til handling, aktiv lytning og måske nye erkendelser til fordel for både arbejdsplads og individ.

Temadagen er tilrettelagt, så I straks kan begynde at arbejde henimod, at skabe et fundament for en sund og udviklende uenighedskultur

Indhold

Temadagen ”Konflikthåndtering på arbejdspladsen” er tilrettelagt så ledere og medarbejdere i fællesskab får en effektiv værktøjskasse til at forebygge og håndtere konflikter.

Konflikter på arbejdspladsen kan ikke løses af ledelsen af alene, men håndteres som en fælles opgave og et fælles ejerskab til både egen og andres trivsel.

På temadagen vil I:

  • arbejde med jeres kommunikation, jeres kultur og jeres individuelle positioner i konfliktsituationer
  • få redskaber til at analysere og afdække konflikttyper, så I situationsbestemt kan vælge den mest konstruktive løsningsmetode
  • afdække hvilke organisatoriske knapper I kan skrue på, for gå fra konflikt til forståelse
  • opnå færdigheder i konfliktnedtrappende dialog og kropssprog
  • arbejde med de roller I ubevidst kan falde I ved uenighed – og de hensigtmæssige bevidste roller fremadrettet
  • som individ få øje på, hvordan du tydeligt kommunikerer dine behov i arbejdslivet, som vil hjælpe dig til at blive mødt anerkendende

Temadagens form:

Temadagen foregår på arbejdspladsen og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og cases.

DISC-profiler kan med fordel tilkøbes, som holdbart konfliktforebyggede redskab.

Pris: 25.000, –

Prisen er gældende op til 25 deltagere. Excl. lokale, kørsel og moms.

KLAR TIL AT OPLEVE TRIVSEL OG RESULTATER FREMFOR KONFLIKTER?

Send en mail til kontakt@najaamelung.dk og få mere information.

Vil du som leder gerne blive mere skarp i netop din særlige rolle som konfliktløser, anbefales kurserne:

Share This