Lær at konfliktmægle

Et kursus i konfliktmægling

Kurset er for dig som ønsker at håndtere konflikter i din organisation så relationer bevares, sygefravær undgås og medarbejdere guides til selv at løse egne konflikter indbyrdes, uden at være afhængige af dig.

Passer disse beskrivelser på din oplevelse som leder i konfliktsituationer?

N
Konflikter mellem ansatte accelererer bekymrende hurtigt
N
Konflikter har store omkostninger socialt og økonomisk
N
Du bruger som leder meget tid på konfliktløsning og mindre tid på andre vigtige opgaver
N
Medarbejdere forventer, at du som leder skal løse konflikten
N
Konflikter spreder sig fra få personer til større grupper
N
Konflikter påvirker produktionen negativt
N
Redskaber til forebyggelse og håndtering af konflikter savnes eller er tilfældige

Konflikter på arbejdspladser er naturlige og ofte et udtryk for, at vi hver især har forskellige ønsker og behov i forhold til opgaver, metoder, værdier eller kommunikation.

Vi får ikke altid afstemt forventninger eller lyttet til hinandens ønsker og motiver – og netop derfor støder mange af os ind i konflikter i løbet af vores arbejdsliv.

De fleste konflikter løses hurtigt og kan være udviklende for os selv, teamet eller organisationen.

Men ind imellem kommer vi til kort og konflikten bliver et permanent og hæmmende vilkår. Det medfører, at lederen ofte forventes at skulle løse konflikter, selvom de ikke har indsigt i den.

På “Lær at konfliktmægle” kurset får du:

 • en personlig DISC-adfærdsprofil med personlig tilbagemelding. Profilen giver dig mulighed for at agere konfliktnedtrappende gennem refleksion over egen adfærd og konfliktstil
 • kommunikationsredskaber til at støtte medarbejdere og kollegaer til at få hul på konflikter, som kan blokere for det gode samarbejde
 • fokus på relation, frem for skyld og skam
 • en effektiv værktøjskasse til at komme konflikterne i forkøbet gennem forebyggelseog arbejde konstruktivt med at løse konflikter i egen organisation
 • redskaber til at analysere og afdække konflikttyper, så du præcist kan arbejde med konfliktens rod
 • indblik i hvor organisationen eventuelt selv danner grobund for konflikter
 • færdigheder i konfliktnedtrappende kommunikation og kropssprog
 • indblik i konfliktmæglende teknikker

  ”Lær at konfliktmægle” kursets form:

  Kurset forløber som eksternat over tre dage og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og cases.

  Max. holdstørrelse på 16 deltagere.

  Kurset kan bestilles og tilpasses internt til virksomheders behov.

  DISC-profiler skal besvares og tilbagemeldes forud for kurset.

  KLAR TIL AT OPLEVE HØJ TRIVSEL OG FÆRRE KONFLIKTER?

  Send en mail til kontakt@najaamelung.dk og få mere information.

  Vil du gerne blive endnu bedre til at støtte medarbejderne i deres udvikling eller opløse svære konflikter anbefales kurserne:

  Share This