Konflikthåndtering for ledere

Et kursus i konflikthåndtering

Kurset er for dig som ønsker at håndtere konflikter i din organisation så relationer bevares, sygefravær undgås og dine medarbejdere tager ansvar for at løse konflikter indbyrdes – uden at være afhængige af dig.

Passer disse beskrivelser på din oplevelse som leder i konfliktsituationer?

N
Konflikter mellem ansatte accelererer bekymrende hurtigt
N
Konflikter har store omkostninger socialt og økonomisk
N
Du bruger som leder for meget tid på konfliktløsning og for lidt tid på andre lederopgaver
N
Du bli'r ind imellem 'løsningsautomat' for dine medarbejdere, fremfor at de selv løser deres konflikt
N
Medarbejdere forventer, at du som leder skal løse konflikten
N
Konflikter spreder sig fra få personer til større grupper
N
Konflikter påvirker produktionen negativt
N
Trivsel, brand og kommunikation er udfordret
N
Redskaber til forebyggelse og håndtering af konflikter savnes eller er tilfældige

Konflikter på arbejdspladser er naturlige og ofte et udtryk for, at vi hver især har forskellige ønsker og behov i forhold til opgaver, metoder, værdier eller kommunikation.

Vi får ikke altid afstemt forventninger eller lyttet til hinandens ønsker og motiver – og netop derfor støder mange af os ind i konflikter i løbet af vores arbejdsliv.

De fleste konflikter løses hurtigt og kan være udviklende for os selv, teamet eller organisationen.

Men ind imellem kommer vi til kort og konflikten bliver et permanent og hæmmende vilkår. Det medfører, at lederen ofte forventes at skulle løse konflikter, selvom de ikke har indsigt i den.

På kurset får du:

 • en personlig DISC-adfærdsprofil a 25 sider med en times personlig tilbagemelding – forud for kurset. Profilen giver dig mulighed for at agere konfliktnedtrappende gennem refleksion over egen adfærd og konfliktstil. Profilen guider dig samtidig til at møde de adfærdstyper, som dine medarbejdere kan repræsentere
 • kommunikationsredskaber til at støtte medarbejdere og kollegaer til at få hul på konflikter, som kan blokere for det gode samarbejde
 • konkret forebyggende konfliktplan som du sammen med dine medarbejdere sætter i værk efter kurset
 • konkret konflikthåndteringsmateriale som du efter kurset selv kan instruere dine medarbejdere i så der opnås fælles ejerskab til konflikthåndtering
 • fokus på relation, frem for skyld og skam
 • en effektiv værktøjskasse til at komme konflikterne i forkøbet gennem forebyggelse og konstruktivt arbejde med at løse konflikter i egen organisation
 • redskaber til at analysere og afdække konflikttyper, så du præcist kan arbejde med konfliktens rod og få den fixet
 • indblik i hvor du eller din organisationen eventuelt selv danner grobund for konflikter
 • træning i konfliktnedtrappende og coachende kommunikation 
 • indblik i konfliktmæglende teknikker 
 • adgang til eksklusiv lukket sparringsgruppe på facebook efter kurset, så du fortsat støttes i at håndtere konflikter som leder
 • uformel og levende undervisning med fokus på din trivsel som leder i konfliktsituationer
 • sikring af, at det du lærer på kurset også får ben at gå på hjemme i din egen organisation

  Kursets form:

  Kurset forløber som eksternat over tre dage og vil veksle mellem både oplæg, gruppearbejde og cases – så du kommer ikke til at kede dig! Tre måneder efter kurset inviteres du til en opfølgende træningssession på Zoom, så vi sikrer transfer af dine indlærte teknikker i forhold til konflikthåndtering.

  Holdstørrelse: max.16 deltagere.

  Kurset kan bestilles og tilpasses internt til virksomheders behov.

  DISC-profiler besvares kort efter din tilmelding – så du forud for kurset kan få en personlig tilbagemelding på din profil. 

  Pris:

  Kr. 11.500,- excl. moms.

   

  Næste kursus:

  22.-24.okt 2024. + opfølgende zoom session dec.2024

  Kurset afvikles i København

  KLAR TIL AT OPLEVE HØJ TRIVSEL OG FÆRRE KONFLIKTER?

  Send en mail til kontakt@najaamelung.dk og få mere information.

  Vil du gerne blive endnu bedre til at støtte medarbejderne i deres udvikling eller opløse svære konflikter anbefales kurserne:

  Share This