Hvad indebærer en konfliktmægling

Konflikter rammer os alle.  Men selvom vi alle støder ind i konflikter adskillige gange i vores liv, så har vi ikke nødvendigvis de bedste redskaber til at fixe konflikten selv. Det kan være rigtig svært at håndtere en fastlåst konflikt, uanset om konflikten har sit udspring på jobbet, i familien eller i fritidslivet.

Måske oplever kun den ene part, at konflikten er så alvorlig at en konfliktmægling er nødvendig. Måske er den ene part rasende og den anden part helt uvidende om situationen. Men netop derfor giver en konfliktmægling ofte stor indsigt og forståelse for at at modparten kan føle sig krænket eller overset – og en eskalering af konflikten kan stoppes i tide.

Ved en konfliktmægling vil en objektiv konfliktmægler/mediator afdække begge parters perspektiv på konflikten og sørge for, at hver part får ro og mulighed for at udtrykke sig uden afbrydelse.

Mæglerens rolle under en konfliktmægling er at holde fast i konfliktens røde tråd og guide parterne gennem en styret samtale, så hver part kommer til orde og får fremlagt egne behov, intentioner og løsningsforslag til at håndtere konflikten.

Konfliktmægleren, som også kaldes en mediator, støtter parterne i selv at finde frem til en konstruktiv løsning, ved at lade begge parter udtrykke egne behov, interesser og løsningsforslag. Uden afbrydelse.

Ved en konfliktmægling sættes der alt ind for at finde sammenfaldende interesser hos parterne, og at bygge bro mellem disse interesser, som udgangspunkt for en fælles løsningsmodel. Derfor vil begge parter efterfølgende ofte opleve sig, som vinder af konflikten ved konfliktmæglingens afslutning.

Ved konflikter i større grupper, vil flere konfliktmæglere deltage.

Har I et akut problem, er det muligt at få foretaget en konfliktmægling hurtigt, både i aftentimerne eller i weekends. Konflikter koster utrolig meget energi i os alle, så derfor er det ekstra vigtigt at få konflikten ryddet af vejen hurtigt og få genskabt harmonien.

Kontakt Naja Amelung for mere information:

t: 6165 9955 / m: kontakt@najaamelung.dk

 

Styrk arbejdsplads og relationer med konfliktmægling

Konfliktmægling redder relationer både på arbejdspladsen, i familien og med naboen.

 

Share This