Hvad indebærer en konfliktmægling/mediation?

Konflikter rammer os alle.  Men selvom vi alle støder ind i konflikter adskillige gange i vores liv, så har vi ikke nødvendigvis de bedste redskaber til at fixe konflikten selv. Det kan være rigtig svært at håndtere en fastlåst konflikt, uanset om konflikten har sit udspring på jobbet, i familien eller i fritidslivet.

Måske oplever kun den ene part, at konflikten er så alvorlig at en mediation er nødvendig. Måske er den ene part rasende og den anden part helt uvidende om situationen. Men netop derfor giver en mediation ofte stor indsigt og forståelse for at at modparten kan føle sig krænket eller overset – og en eskalering af konflikten kan stoppes i tide.

Ved en mediation vil en objektiv mediator afdække begge parters perspektiv på konflikten og sørge for, at hver part får ro og mulighed for at udtrykke sig uden afbrydelse.

Mediators rolle er at holde fast i konfliktens røde tråd og guide parterne gennem en styret samtale, så hver part kommer til orde og får fremlagt egne behov, intentioner og løsningsforslag til at håndtere konflikten.

Mediator støtter parterne i selv at finde frem til en konstruktiv løsning, ved at lade begge parter udtrykke egne behov, interesser og løsningsforslag. Uden afbrydelse.

Ved en mediation sættes der alt ind for at bygge bro mellem sammenfaldende interesser, som udgangspunkt for en fælles løsningsmodel. Derfor vil begge parter efterfølgende ofte opleve sig, som vinder af konflikten ved mediationens afslutning.

Ved konflikter i større grupper, kan flere mediatorer deltage.

Har I et akut problem, er det muligt at få foretaget en mediation hurtigt, både i aftentimerne eller i weekends.

Konflikter koster meget energi i os alle, så derfor er det ekstra vigtigt at få konflikten ryddet af vejen hurtigt og få genskabt en god relation.

Læs mere om pris her.

Kontakt Naja Amelung for mere information:

t: 6165 9955 / m: kontakt@najaamelung.dk

Styrk arbejdsplads og relationer med konfliktmægling

Konfliktmægling redder relationer både på arbejdspladsen, i familien og med naboen.

Share This