Teamudvikling med DISC

Temadag for hele arbejdspladsen

Temadagen er for jer, som ønsker at få indsigt i hinandens individuelle styrker og behov – og udnytte denne viden til at skabe tillidsfulde teams med stærke resultater.
Med DISC-profilen får teamet og organisationen et vedkommende og konkret værktøj, som effektivt styrker samarbejdet, trivsel og præstation.

Passer disse beskrivelser på jeres arbejdsplads?

N
Teamet fungerer på overfladen, men udvikler sig ikke
N
Teamets medlemmer konflikter indbyrdes
N
Teamet lukker sig om sig selv og inkluderer ikke andre teams
N
Teamet modsætter sig forandring, og innovation udebliver
N
Individuelle kompetencer kommer ikke i spil
N
Individet føler sig overset og ikke anerkendt som unik
N
Behov undertrykkes og kommer ud på en uhensigtsmæssig måde
N
Bestemte grupper bliver uhensigtsmæssigt styrende
N
Teammedlemmer lytter ikke til hinanden
N
Nysgerrighed på andres perspektiver udebliver
N
Organisationens mål bliver ikke opnået
N
Erkendelse om egen adfærd opleves begrænset
En temadag med DISC som omdrejningspunkt kan løfte jer alle til en meget bedre arbejdsdag.
Dynamiske og velfungerende teams er gave for både den ansatte, organisationen – men i høj grad også for de borgere eller kunder, som teamet skal servicere/betjene.

Når jeres teams har blik for alle de fine personlige kompetencer som samlet eksisterer i teamet, skaber I grundlag for en stærk fælles fortælling og vi-forståelse, som kan styrke teamet indad og brande både jeres team og organisation positivt.
Det skaber god energi og tryghed både for teammedlemmet, nye potentielle teammedlemmer og modtagere af teamets resultater.

Indhold

Temadagen ”Teamudvikling med DISC” er tilrettelagt så både ledere og medarbejdere i fællesskab får en øget forståelse og tolerance for hinanden adfærd, styrker – og mulige begrænsninger.

Teamudvikling med DISC er særdeles effektivt og populært blandt både ledere og medarbejdere, da redskabet er helt enkelt og konkret at arbejde med.
Resultatet af DISC-arbejdet er langtidsholdbart og skaber grobund for udvikling og bedre trivsel for teamet, for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder eller leder.

På temadagen vil I få:

 • Personlig tilbagemelding på egen profil (afvikles individuelt før den fælles temadag)
 • Forståelse i grundprincipper for DISC-profilen og et fælles sprog for adfærdstyper
 • Indsigt i hvad der motiverer, styrker, udfordrer og begrænser de forskellige profiler
 • Læring om hvordan du møder og formulerer dig bedst til profiler anderledes end dig selv
 • Tips til at afværge konflikter ved at benytte DISC-sproget bevidst
 • Bevidsthed om at få alle teamets medlemmer inddraget I beslutningsprocesser
 • Blik for hvordan teamets opgaver kan delegeres til alles bedste
 • Tips til at ‘læse’ profiler hos personer man ikke kender
 • Mulighed for at sætte egne styrker I spil, så teamet kan trække på dem
 • Italesætte individuelle konkrete behov til teamet, så der bliver lyttet
 • Blive klar på egne mulige begrænsninger og støtte fra teamet til at lykkes
 • Øje på hvor der eventuelt er behov for kompetenceløft i teamet
 • Input til eventuelle skift i teamsammensætning
 • Erkendelse af hvor egne og kolleagers grænser går

Temadagens form:

Temadagen foregår på arbejdspladsen og vil veksle mellem oplæg, teamarbejde og øvelser

DISC-profiler skal besvares og tilbagemeldes forud for den fælles temadag

Pris: 25.000, – + 2500,- pr. deltager for DISC-profil og personlig tilbagemelding via Zoom.

Prisen er gældende op til 25 deltagere. Excl. lokale, kørsel og moms.

KLAR TIL AT OPLEVE HØJ TRIVSEL OG BEDRE TEAMRESULATER?

Send en mail til kontakt@najaamelung.dk og få mere information.

Vil du som leder gerne blive endnu bedre til at støtte medarbejderne i deres udvikling anbefales kurset:

Share This