Teamanalyse

Med DISC-teamanalyser kan I nemt sætte spot på teammedlemmernes naturlige  kompetencer og hvordan disse interagerer med hinanden.

DISC-analysen giver  et billede af de naturlige styrker og mulige begrænsninger, som er til stede i teamet og hos den enkelte.

Teamet får et solidt kendskab til kollegaernes naturlige kompetencer og behov, og en forståelse af, hvordan alle ressourcer i teamet bedst  kommer i spil og skaber gevinst for hele teamet.

DISC analysen kan skabe en øget tolerance og åbenhed i teamet, bedre trivsel og styrket performance.

 

Analysen sætter fokus på områder, hvor teamet med fordel kan opgraderes ved enten teamdannelse, kompetenceudvikling eller rekruttering af nye teammedlemmer.

Forud for den fælles teamtilbagemelding får alle teammedlemmer en personlig tilbagemelding på egen analyse af en certificeret DISC-konsulent.

Analyse af teamet kan med fordel også benyttes i forbindelse med TUS, jobrotation eller forandringsprocesser.

Vil du gerne vide mere om DISC faktorerne og deres betydning? Så læs mere her

Share This