Sorgberedskab på arbejdspladsen

Mange af os rammes af tab af vores nærmeste – også mens vi er på arbejdsmarkedet.

Det kan både være traumatiske tab, men også ventede tab af eksempelvis meget ældre pårørende. Selvom det at miste, bliver virkelighed for os alle, uanset om vi bestrider en stilling som leder eller er medarbejder, så er kun ganske få arbejdspladser rustet til at tackle en medarbejder eller leder i sorg.

Som mediator er det min erfaring, at flere arbejdspladser oplever mistrivsel og konflikter –  fordi arbejdspladsen ikke er vidende om, hvordan en medarbejder bedst tages vare på i sorgprocessen.

Intentionerne fra både leder og kollegaer, kan være rigtig gode – men uvidenhed om sorg og krise – og angsten for at overskride grænser, kan resultere i mangelfuld kommunikation og en følelse af ikke at blive taget vare på hos den sorgramte. Det kan efterfølgende sætte sig dybe spor i samarbejdet og skabe konflikter.

Men heldigvis kan vi komme det svære lidt i forkøbet. Som arbejdsplads har I sammen mulighed for at skabe et enkelt beredskab, som gør det muligt for jer at handle hurtigt, omsorgsfuldt og ud fra en fælles viden. En viden som dels dækker et kendskab til naturlige sorgreaktioner – men også en refleksion over, hvordan i bedst støtter ansatte i  tilfælde af sorg i arbejdslivet.

Et sorgberedskab skal være enkelt og nemt at gå til, netop fordi det at håndtere andres sorg kan være super svært.

Inspiration til jeres sorgberedskab

Book en workshop

Book et foredrag

 

Share This