Hvert år dør mere 50.000 danskere. Det betyder, at rigtig mange pårørende kan få vendt op og ned på deres liv. Nogle dødsfald er uventede og kan sætte de pårørende i en choktilstand. Andre dødsfald er ventede – men skaber ofte store forandringer i de efterladtes liv. Også når de går på arbejde og har sorgen med sig. Læs med her og få gode råd til sorghåndtering på arbejdspladsen.

Som konfliktmægler møder jeg ind imellem konflikter, som bunder i sorgprocesser, der ikke blev håndteret godt på arbejdspladsen – og hvor en ansat har følt sig svigtet af kollegaer og ledere.Derfor blev jeg for nylig interviewet i TV2 News om, hvordan vi bedst passer på hinanden på arbejdspladsen, når vi rammes af sorg .

Indslaget affødte overvældende mange reaktioner. Reaktioner som vidnede om, at der er et kæmpe tavst behov for at få hul på snakken og få iværksat helt simple ” to-do-planer”, når sorgen træder ind på jobbet.

 

Sådan kan I forberede arbejdspladsen på at håndtere sorg – fem råd til sorghåndtering:

1. Forbered en sorghandleplan

Få skabt planen i “fredstid” og ikke først, når I står med en medarbejder i sorg. Tøven kan koste på tillidskontoen hos en sørgende medarbejder eller leder. Inddrag både medarbejdere og ledelse i processen og gør den så enkel og praksisnær som muligt. Et sorgberedskab er ikke raketvidenskab – det er omsorg.

2. Tag hurtigt kontakt til medarbejderen i sorg

Stå frem! Kondoler, giv kram, giv hånd, vis dig! Det er ikke nemt for nogen, men en omsorgsfuld pligt.Det er vigtigt at vise forståelse og fortælle, at I som kollegaer, ledelse og organisation er der og ønsker at støtte op. Sørg for at informere nære kollegaer om situationen, så alle har mulighed for at vise den sørgende opmærksomhed straks. Eventuel også med blomster, flaghejsning eller deltagelse ved bisættelse.

3. Læg en plan med den sørgende – tag ansvaret

Tilpas opgaverne til den sorgramte og skab øget fleksibilitet, så den sørgende medarbejder magter sin funktion. Husk at det er dig der har overskuddet som leder eller kollega til at have overblik og planlægge. Medarbejderen kan have glæde af at vende tilbage til arbejdspladsen, som kan fungere som et “helle” i sorgprocessen, hvor alt forsat er som før. Men husk at medarbejderen i sorg, sideløbende med sit job har en længevarende fuldtidsopgave med sin sorgproces og derfor ikke har overblikket på opgaver.

4. Bryd tabuet

Tabuer er svære, men kan lettes. Spørg respektfuldt ind: Hvordan har du det? Fortæl, at du er ked af, at vedkommende har mistet. Accepter en eventuel afvisning, men kom igen senere og tag forsat initiativ til at tale om afdøde og sorgen. Den sørgende kan være bange for at belaste med tabu og sorgsnak. Det mindsker pres fra den sørgende, som reelt har et behov for at afdøde mindes.

5. Sorg tager tid og opleves individuelt

Hold opfølgende samtaler, og spørg igen ind til, om noget har ændret sig for medarbejderen. Kig på den enkeltes situation og brug det som rettesnor, når I sammen aftaler, hvornår og hvor hyppigt, der skal følges op. Husk at sorgprocessen varer længe, muligvis livslangt og derfor skal integreres i den sørgendes liv.

National Forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) har netop bragt en artikel om sorg, hvor jeg interviewes om gode råd til at håndtere sorg på jobbet. Den er absolut læseværdig og du kan læse den her. Husk at hjælpe hinanden med at styrke jeres relationer og kommunikation, så I alle er godt rustet til at tage vare på hinanden, når sorgen rammer på arbejdspladsen.

Share This