Personaledag

Har du helt styr på jeres personaledag, temadag eller den pædagogiske weekend? Har du brug hjælp til at få temaerne pakket i et godt program så alle får maksimalt udbytte?

Med hjælp af en erfaren proceskonsulent, sikrer du optimal forberedelse og udbytte af jeres personaledag for både leder og medarbejdere!

Ledere står ofte alene med både planlægning og afvikling af personaledage, seminarer og pædagogisk weekend uden mulighed for reel sparring.

Resultatet kan blive, at kostbare timer, hvor du som leder skulle deltage aktivt i spændende debatter, lytteprocesser og udviklingsarbejde i stedet bliver en balancegang mellem hektisk mødeledelse, håndtering af nye dagsordener og forstyrrende konfliktemner.

Jeres personaledag er muligvis den eneste dag på året, hvor I sammen får mulighed for at komme i dybden med det som I brænder mest for at udvikle. Få derfor jeres personaledag godt fra start med professionel facilitering.

“Kære Naja. Tak for din hjælp i forhold til håndtering af vores spændinger i personalegruppen. Det har været en kæmpe hjælp i forhold til afklaring af vore roller i virksomheden. Du har formået at facilitere processen fantastisk, resulterende i, at alle kom til orde, har bidraget og åbnet sig. Vi fik en super dag ud af det; fik masser i bagagen og fortsætter rejsen videre herfra. Det vil glæde os at se dig igen senere!”

André Niemeijer CEO FysioDanmark Maribo  

Hvorfor benytte en facilitator:

Leder får mulighed for at observere og deltage, frem for kun at mødelede

Konkretisering af mål, indhold og fremadrettede handleplaner

Fokusering på resultat og effekt

Præcisering af rammer for indledning, proces og afvikling

Motivering af deltagere gennem afvekslende aktiviteter

Ide-generering med både introverte og ekstroverte medarbejdere

Aktiv energifyldt teambuilding

Pris for en dag : 20.500,– excl. moms og kørsel

Læs her hvad I konkret får med i prisen.

Læs her hvad andre kunder fremhæver ved samarbejdet med Naja Amelung

 

 

Share This