Medarbejderudvikling

Begrebet medarbejderudvikling har mange facetter og tolkes derfor  individuelt. Grundlæggende er vi mennesker meningsskabende, og søger derfor også naturlig at tillægge alt, hvad vi foretager os mening og værdi. Også når vi dagligt oplever at udvikle os, eller ikke, på vores job.

Måske har I som organisation en klar definition af medarbejderudvikling. Hvis ikke, kan der opstå uens forventninger fra medarbejdergruppen.

Det kan derfor være en god ide at få italesat, hvad begrebet dækker over hos jer.

AMELUNG-Organisationsudvikling ser medarbejderudvikling som:

– Øget selvledelse
– Øget tilpasning til forandringer
– Analyse og læring om egne adfærdsstyrker og udfordringer
– Forståelse for egen rolle i teamet og i organisationen
– Udvikling af den enkelte i samarbejde med teamet
– Egen målstyring i relation til organisationens mål
– Individuel afklaring og ejerskab til organisationens mål, værdier og vision
– Personlig udvikling i relation til sociale kompetencer
– Balance mellem arbejde og privatliv

Medarbejderudvikling tilbydes individuelt via

– Coaching
– Personanalyse / DISC
– Personlige udviklingssamtaler, eks. v. sygefravær

Medarbejderudvikling tilbydes  for større gruppe via

– Teamudvikling/teambuilding
– Skræddersyet procesforløb /temadag
– Teamanalyse / DISC
– Konfliktanalyse / SDI
– Konfliktmægling i par eller større grupper
– Gruppecoaching

Vil du gerne kontaktes?

Du får en hurtig tilbagemelding med et uforpligtende tilbud lige HER

Share This