Naja Amelung

AKUT KONFLIKTRÅDGIVNING

Vil du ha’ hjælp til akutte konflikter i din organisation?

Selv små konflikter kan hurtigt bremse en god relation eller et vigtigt samarbejde – og skabe dyre unødige forsinkelser i organisationen.

Det kan som leder være meget svært at få øje på både årsag og løsning ved konflikter. Hurtig professionel konfliktrådgivning kan derfor blive dit effektive værktøj til at komme konstruktivt videre, når konflikter begynder at accellerere og kaster grus i samarbejdet mellem medarbejdere,ledere eller afdelinger.

Med konfliktrådgivningen kan du undgå dyre opsigelser, tab af vigtige kompetencer og ikke mindst passe rigtig godt på både din egen og dine ansattes trivsel og relationer.

Konfliktrådgivningen er en samtale, hvor du får mulighed for at tale om konflikten med en upartisk tredjepart – og få nogle bud på, hvordan konflikten kan anskues – og gribes an. Du har mulighed for at blive klarere på din egen organisatoriske rolle i konflikten – også selvom konflikten muligvis ser ud til at udspille sig uden din indblanding.

Konfliktrådgivningen kan hjælpe dig til at blive klarere på, hvad der er vigtigt for de berørte parter, og hvad du som leder kan gøre for at nedtrappe en mulig konflikt, så I alle komme godt videre med en fælles løsning.

Du er velkommen til at få en gratis prøve på et kvarters telefonrådgivning. Ring 6165 9955

Eller købe et klippekort til fremtidig rådgivning. Læs mere her.

Hvis du vil have et par hurtige tip, kan du følge mine videoer med tips til konflikthåndtering eller tilmelde dig et kursus i konflikthåndtering her på hjemmesiden.

Share This