Konflikthåndtering

Hos Amelung-Organisationsudvikling ydes der flere former for støtte til at håndtere konflikter:

Konfliktrådgivning

Konfliktmægling

Konflikthåndtering

Hos Amelung-Organisationsudvikling ydes der flere former for støtte til at håndtere konflikter:

Konfliktrådgivning

Konfliktmægling

Share This