Konflikter på jobbet koster kassen

Åh nej…Hverdag igen efter ferien. Tilbage til virkeligheden og måske også til konflikterne på jobbet..

Vi har alle sammen mødt dem. Den møgirriterende kollega, leder eller medarbejder, hvis tone, adfærd eller retorik virkelig pisser os af i en grad, der påvirker glæden ved at gå på arbejde.

Ind imellem er der bare tale om bagateller og vi bærer over med hinanden. Ind imellem er det måske også bare dig selv der er nærtagende og snæversynet – og ind imellem  er modparten måske reelt gået for langt. Svært at sige – og nogle gange være rigtig svært at gennemskue den egentlige kerne i en langvarig konflikt. Især hvis du selv står midt i suppedasen. Eller måske bare som belastet tilskuer på sidelinien.

Konflikter gør sin entre på alle typer af arbejdspladser og koster de involverede parter – og deres omgivelser – rigtig meget energi. Der bliver brugt energi på at undgå hinanden, få markeret sig, sat grænser og måske også skabt alliancer med kollegaer, som reelt ikke har  har en andel i konflikten. Og så har konflikten pludselig bredt sig fra to personer til to grupperinger.

I værste fald ender konflikter med mistrivsel, lav produktivitet, sygefravær og måske også opsigelse eller afskedigelse. En tordnende dyr affære for enhver arbejdsplads. Men heldigvis er der super gode værktøjer til få rettet op på stridighederne. Og jeg har tre gode redskaber  lige her i min værktøjskasse:

1. Mediation- og konfliktmægling er et hurtigt og effektivt værktøj til at få to parter, enkeltpersoner eller grupper, til at komme til bunds i konfliktens væsen gennem en styret samtale med mediator. En session varer ca. fire timer og kan eventuelt gentages ved behov.

2. Team-/personanalyse (DISC) gi’r indblik i dine egne styrker og begrænsninger. OG dine kollegaers! Gennem en analyse får vi lært at udnytte alles styrker og får forståelse for den enkeltes behov og grænser. De er måske slet ikke så tydelige, som du tror. Analyser for enkeltpersoner og teams giver grobund for langt større tolerance for hinanden, langt færre konflikter og meget mere energi til de daglige opgaver. Et forløb varer 1-2 dage.

3. Konfliktstile i teamet og hos dig selv er vigtige at få afdækket så kurrer på tråden bli’r taget i opløbet. Med værktøjet SDI sætter jeg spot på hver deltagers motivationskilde og foretrukne værdisæt. Alle i teamet bliver klar på, hvordan man kan tilpasse sin kommunikation til modtageren og dermed skabe bedre kontakt. SDI-værktøj sætter fokus på deltagernes personlige konfliktmønstre, og giver teknikker til, hvordan man kan komme konstruktivt igennem en konflikt og genetablere den gode relation. SDI giver teamet et fælles sprog for, hvilken hensigt der ligger bag den enkeltes handling og en forståelse for, at opfattelsen af situationen har rod i den enkeltes værdisæt. Et forløb varer 1-2 dage.

Konflikter spreder sig som ringe i vandet og bli’r i længden voldsomt tunge at danse med, fordi ingen rigtig ved, hvad konflikten reelt har rod i. Heldigvis kan jeg afhjælpe dem hurtigt og effektivt med disse værktøjer, så hverken budget eller trivsel lider overlast.

Så få nu gjort noget ved det, så dette år kan blive et år uden drænende og dyre konflikter!

 

Share This