DiSC-profil for ledere, medarbejdere og team

Styrk performance, udvikling og rekruttering med et enkelt og anskueligt analyseværktøj, som både er let at forstå og handle på.

Netop din virksomheds behov kan afdækkes med den anvendelige og praksisnære DISC-profil, som hurtigt giver dig overblik og støtter dig i dit næste valg eller fravalg. Både når du ønsker at udvikle dig selv, dine medarbejdere eller hele organisationen – eller når I står overfor forandringer, der kræver at I bruger jeres kompetencer på en ny måde.

Brugen af person-, leder- eller teamprofiler kan aldrig stå alene. Enhver profil vil derfor altid følges op med en dialog med den analyserede part. Det sker for at sikre at alle de mange facetter et menneske eller et team består af, bliver italesat,  gjort synlige og sat i spil.

Med brugen af profiler bliver der skabt en klar forbindelser mellem teori og praksis. Konkret benyttes DISC-analyse fra DiSCnordic, som i 2018 er kåret som markedets bedste udbyder af DISC-profiler, en profil som iøvrigt benyttes i over 60 lande. Derfor sikres du som kunde det bedste produkt,  inden for DISC-profiler.

Syv gode grunde til at benytte profil og analyse:

  • Støtter din personlige karriere-/udvikling
  • Udvikler og afklarer dine medarbejdere
  • Understøtter MUS, LUS, TUS, GRUS
  • Booster samarbejde og trivsel i teamet
  • Optimerer samarbejdet med din nærmeste makker eller partner
  • Guider dig skarpt i din lederperformance
  • Sikrer rekruttering af den rette medarbejder
Share This