Nærværende og intens nysgerrighed på dine medarbejderes adfærd kan hjælpe dig med at skabe top trivsel på arbejdspladsen, så I alle får det bedste ud af jeres arbejdsliv. Masser af ledere bruger hver dag krudt på at skabe et godt arbejdsmiljø og på at forebygge konflikter. Nogle dage er det nemt og andre dage udfordrende. Personprofiler er dog oplagte konflikthæmmere og ideelle til netop at få en grundig forståelse af dine medarbejderes individuelle adfærd og behov. Men også din egen adfærd og trivsel kan styrkes med en personprofil.

Måske kender du selv til personprofiler. Og måske har du endda selv fået lavet en profil, som beskriver netop dit typiske adfærdsmønster. Den kan du med fordel udnytte den til hver dag at blive mester i at undgå konflikter. Personprofiler kan nemlig give enkle forklaringer på vores adfærd både under konflikt og i fredstid.

Profiler styrker vores tolerance 

Når jeg arbejder med udvikling af ledere og medarbejdere, bruger jeg ofte personprofilerne DISC eller SDI. Profilerne sætter både spot på jeres individuelle styrker og teamets særlige styrker. Men også de blinde vinkler, vi alle har på vores egen adfærd …( det er dem der driver andre til vanvid..).

Du bliver med en personprofil god til at:

  • Forstå din egen og medarbejdernes drivere og begejstringszoner
  • Forstå din egen og medarbejdernes triggere og irritationsgrænser
  • Udnytte teamets samlede potentiale meget mere!!
  • Vise og føle større tolerance for din medarbejders vaner og behov – som måske irriterer dig
  • Forstå dine medarbejders konfliktstrategier og måder at tackle konflikter på

Og lige præcis den sidste pind kan afværge konflikt markant, hvis I tør være nysgerrige på hinandens måde at løse konflikter på.

Det er nemlig ikke altid synligt for Ole, at Lis er i konflikt (med Ole) – og at hun også er i gang med at løse den.. På sin måde…

Udnyt konflikten positivt

Personprofilerer ikke et entydigt opslagsværk, hvor vi på side seks finder løsningen af Lis og Oles konflikt. Men profilerne kan være et stærkt og konkret dialogværktøj til større indsigt i forskelige persontypers behov, styrker og begrænsninger.

Personprofiler giver arbejdspladsen mulighed for at forebygge konflikter, dæmpe konfliktskyhed og udnytte de konflikter som opstår. Det sker når vi får en forståelse af, hvor den enkeltes medarbejders grænser er, hvilke behov den enkelte har, når konflikten er brudt ud og hvordan konflikten kan mødes og blive vendt til en positiv udviklingsplatform.

Der er nemlig ofte rigtig meget energi i konflikter, fordi de rammer lige ind i vores passion og det vi motiveres af, men måske oplever vi bliver forhindret i på jobbet.

Støv profilerne af

Konkret giver profilerne et billeder af typiske reaktionsmønstre i konfliktsituationer (og i fredstid), som man ved træning hurtigt kan afdække og tolke. Så kan I handle så konflikten udnyttes konstruktivt og giver både Ole og Lis nye indsigter – og et ekstra energiboost  til at løfte arbejdspladsens opgaver.Mange virksomheder benytter profiler ved rekruttering af ledere og medarbejdere og det er derfor oplagt at benytte dem, hvis I har dem liggende i skuffen.

God fornøjelse!

Share This