Konfliktmægling er ofte en effektiv måde at få løst konflikter. En sjælden gang bliver konflikter på jobbet dog ikke løst og vejene skilles ved opsigelse. 

 

Uanset hvem der tager initiativet, så er en opsigelse ikke den mest hensigtsmæssige løsning på konflikten, da begge parter, både medarbejder og virksomhed, kan opleve at tage en uforløst knude med sig – som på sigt kan skabe nye konflikter for hver part. Derfor er konfliktmægling/mediation også ved opsigelser hensigtsmæssige, da det er super vigtigt, at en medarbejder i konflikt hjælpes ud af døren så godt som muligt.

 

 

Sådan skaber I en god overgang, når jeres veje skilles i virksomheden:

 

  1. Italesæt jeres uenighed som parter og gør uenigheden legal og synlig for hinanden. Benyt eventuelt en mediator eller anden neutral person til at hjælpe jer med dialogen.
  1. Begge parter bør opfordre omgivelser og kollegaer til neutralt at støtte op om de nye veje, hver part nu skal ud på. Dvs. ikke skabe alliancer og løse historier. Hvis der er brug for, at øvrige medarbejdere informeres, bør begge parter i fællesskab være enige om ordlyden.
  1. Anerkend, at I / begge partere fremadrettet har behov for at have en god ambassadør i den anden part. Virksomheden har brug for at beskytte sit brand, den afgående medarbejder har brug for støtte til at komme videre ud i nyt job.
  1. Giv øvrige medarbejdere plads til eventuelt at være frustrerede og vise sorg over, at en kollega forlader virksomheden. Teamet skal nu konstituere sig på ny – og denne proces tager tid, såvel fagligt som følelsesmæssigt.
  1. Tag initiativ til efterfølgende at udarbejde en konfliktpolitik i organisationen , så I fremover er klædt på til at tackle konflikten på et tidligt stadie – før den eskalerer. Sørg for at inddrage medarbejdere aktivt i denne proces, så alle får ejerskab til at skabe en sund kommende konfliktkultur.

 

Held og lykke til jer!

 

10 gode råd til konfliktløsning

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du også en pdf med 10 gode råd til konfliktløsning.

Din tilmelding er modtaget!

Share This